Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

Bài 19 Lập trình hộp thoại DCL trong Autolisp | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của 1 hộp thoại trong Autolisp và các hàm dùng để gọi hộp thoại xuất hiện.

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 18 Hàm REDRAW trong autolisp | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 16 Các hàm Mapcar và Lambda | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm mapcar Trả về một danh sách là kết quả của việc thực thi một hàm với một danh sách (hoặc các danh sách) được cung cấp làm đối số cho hàm.
Hàm lambda Định nghĩa một hàm ẩn danh (không cần tạo hàm bằng defun).

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 15 Hàm defun tạo hàm mới | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Sử dụng hàm tự tạo trong Autolisp giúp việc soạn thảo Autolisp trở nên ngắn gọn hơn và mang tính kế thừa

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 14 Hàm SSSETFIRST | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm SSSETFIRST dùng để hiển thị các grip của đối tượng được chọn trên màn hình

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 13 Các hàm SSGET, SSLENGTH, SSNAME | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm ssget dùng để chọn các đối tượng trên màn hình và trả về tên của tập hợp chọn đối tượng (SelectionSet).
Hàm sslength trả về số lượng đối tượng trong tập chọn.
Hàm ssname trả về mã ename của 1 đối tượng trong tập chọn.

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 12 Vòng lặp hàm FOREACH | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm Foreach là hàm vòng lập dùng để duyệt từng phần tử trong danh sách và thực hiện các biểu thức bên trong hàm

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 11 Vòng lặp WHILE | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm While là hàm vòng lặp có điều kiện trong AutoLisp

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 10 Vòng lặp hàm Repeat | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Buổi này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm Repeat
Đây là 1 hàm nằm trong các hàm vòng lặp trong Autolisp giúp chúng ta tối ưu hơn trong quá trình làm việc

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 9 Cách cài đặt Visual Studio Code để soạn thảo AutoLISP | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Cài đặt Visual Studio Code (VSC) để Soạn thảoDebug AutoLisp AutoCad

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 8 Hàm rẽ nhánh Cond trong AutoLISP | Tu hoc lap trinh AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Sử dụng hàm Cond để rẽ nhánh chương trình trong Lập trình Autolisp

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 7 Các hàm so sanh INITGET, GETKWORD, IF, PROGN | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Bài này chúng ta sẽ học 1 số hàm so sánh (logic) hàm kiểm soát dữ liệu nhập vào, hàm rẽ nhánh chương trình và hàm gom các biểu thức thành 1 biểu thức (hàm lồng).

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 6 Các hàm SUBST, ENTMOD | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Hàm subst dùng để thay thế danh sách con trong record đối tượng
Hàm entmod dùng để cập nhật lại đối tượng

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 5 Các hàm ENTSEL, ENTGET, ASSOC | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng hàm entsel để chọn đối tượng sau đó dùng hàm entget để lấy giá trị record của đối tượng và sau cùng dùng hàm assoc để lấy danh sách con chứa giá trị của đôi tượng. 

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 4 Các hàm GETSTRING, STRCASE, SUBSTR, STRCAT, STRLEN, RTOS, ATOI | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Ở buổi này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số hàm xử lý chuỗi và hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu trong AutoLisp AutoCad.

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 3 các hàm LIST, CAR, CADR, GETCORNER | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Sử dụng hàm list để tạo danh sách
Sử dụng hàm car để lất phần tử đầu tiên trong danh sách
Sử dụng hàm cadr để lấy phần tử thứ 2 trong danh sách

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 2 hàm GETVAR, SETVAR, GETREAL, POLAR, toán tử | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Học lập trình autolisp autocad hàm GETVAR, SETVAR, GETREAL, POLAR, TOÁN TỬ. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm tác động đến biến hệ thống, hàm nhập liệu từ người dùng, hàm nội suy điểm polar, các hàm toán tử để cộng, trừ, nhân, chia. 

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Bài 1 hàm GETPOINT, SETQ, COMMAND | Tự học lập trình AutoLISP | AutoLISP Reviewer

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết Lisp vẽ đoạn thẳng sử dụng 3 hàm chính là Getpoint, Setq, Command

    

Khóa học được cung cấp bởi Thanh Trí AutoCAD

Thông tin thêm: 👉👉👉

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

Sự kiện trong AutoCad | Event handler in AutoCad | AutoCad dotNet

Lưu ý, thuật ngữ và ngôn ngữ trong video không phải của người học lập trình chuyên nghiệp. Bạn nên cân nhắc trước khi xem.

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉