Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Tự động tải lisp dll arx vào AutoCAD | Triển khai ứng dụng trên máy khách | AppAutoLoader | AutoCAD/Revit Plugin deployment | AutoLISP Reviewer

    

Thông tin thêm: 👉👉👉
Thông thường, để tải 1 ứng dụng (*.lsp, *.vlx, *.dll, *.arx, *.cuix, ...) người dùng sẽ sử dụng các lệnh tương ứng:
 - Appload để tải *.lsp, *.vlx, *.arx
 - Netload để tải *.dll
 - Cuiload để tải *.cuix

Tuy nhiên, các phiên bản AutoCAD Revit Civil3d ... mới (không rõ phiên bản) hỗ trợ một phương thức load ứng dụng dạng Plug-ins hoàn toàn tự động gọi là hệ thống AutoLoader (Autoloader system).

Theo phương thức AutoLoader này, để triển khai ứng dụng trên máy khách, ứng dụng cần thỏa mãn một số điều kiện sau:
 - Được tổ chức thành 1 cấu trúc thư mục theo quy định
 - Được khai báo bằng một tệp tin PackageContents.xml
 - Được triển khai vào thư mục ApplicationPlugins chỉ định.
Ta sẽ đi lần lượt theo 3 điều kiện này để triển khai 1 ứng dụng.

Tổ chức cấu trúc thư mục

Các tệp tin được triển khai theo cấu trúc thư mục như sau:

🗁 OfficeSymbols.bundle    (Thư mục tổng, OfficeSymbols: tên plugins, đuôi .bundle bắt buộc)

  |- PackageContents.xml         (Tệp tin khai báo nội dụng gói Plugins)

  |- 🗁 Contents                       (Thư mục con)

      |- OfficeSymbolsUtilities.lsp    (Tên ứng dụng dạng lisp, hỗ trợ các thể loại khác)

      |- 🗁 Resources                 (Thư mục con chứa thư viện)

            |- OfficeSymbols.dwg

            |- OfficeSymbols.ico

            |- OfficeSymbols.htm

Việc sắp xếp cấu trúc có những yếu tố bắt buộc, tuy nhiên, có những thành phần có thể lược bỏ do yêu cầu.

Khai báo tệp tin PackageContents.xml

Một khai báo mẫu (Áp dụng với lisp) từ nguồn tham khảo
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" AppVersion="1.0"
    ProductCode="[Add Unique Plug-in GUID Here]"
    Name="Office Symbols"
    Icon="./Contents/Resources/OfficeSymbols.ico"
    Helpfile="./Contents/Resources/OfficeSymbols.htm"
>
 
  <CompanyDetails
    Name="ABC Indoor CAD, Inc."
    Email="support@abcindoorcad.com"
  />
 
  <Components>
    <ComponentEntry
      ModuleName="./Contents/LISP/OfficeSymbolsUtilities.lsp"
    />
  </Components>
</ApplicationPackage>
hoặc bất kỳ ứng dụng nào từ AutoDesk Store để tham khảo cách triển khai ứng dụng.

Triển khai vào ApplicationPlugins 

Bước cuối cùng để thiết lập AutoLoader là đưa thư mục .Bundle vào trong thư mục ApplicationPlugins

Triển khai thư mục Bundle trong ApplicationPlugins

 • Cho tất cả người dùng (All Users Profile folders)
  • Windows: %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\ApplicationPlugins
  • hoặc: %ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins (=> nên dùng)
  • hoặc: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins (=> nên dùng)
 • Cho người dùng (User Profile folders)
  • Windows: %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
  • Mac OS: ~/Library/Application Support/Autodesk/ApplicationAddins
Sau khi triển khai ứng dụng, khởi động lại AutoCAD mà xuất hiện thông báo như này, là thành công!


Nếu không, hãy xem lại quá trình khai báo, đường dẫn các tệp tin đã đúng hay chưa, phiên bản AutoCAD có phù hợp hay không, ...

Việc tự động đưa thư mục Bundle vào trong ApplicationPlugins có thể triển khai theo nhiều cách. Bạn có thể dụng Installer, Setup hoặc chỉ cần Winrar. Mình sẽ hướng dẫn cách triển khai = Winrar trong một bài viết khác.

Lời kết

Khi sắp xếp và triển khai được cấu trúc ứng dụng theo dạng Bundle, Ứng dụng của bạn đã đủ điều kiện để Xuất bản (Publish) ứng dụng lên AutoDesk Store.

Hy vọng sau đây, sẽ có nhiều ứng dụng Made in VietNam cùng xuất hiện trên AutoDesk Store!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
---------------------------------------------------------------------------

Nguồn tham khảo
---------------------------------------------------------------------------

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉