Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

How to get Coordiantes in AutoCad drawing | Lisp lấy tọa độ trong AutoCad | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng LHID.VLX gồm 2 lệnh LHID LHIDS cho phép lấy tọa độ Polyline, Line và Block vào Clipboard.

 

Link tải miễn phí:

Mediafire: https://www.mediafire.com/file/ogosn8k3kb8vie8/LHID.VLX/file
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...