Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

How to get Coordiantes in AutoCad drawing | Lisp lấy tọa độ trong AutoCad | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng LHID.VLX gồm 2 lệnh LHID LHIDS cho phép lấy tọa độ Polyline, Line và Block vào Clipboard.

 

Link tải miễn phí:

Mediafire: https://www.mediafire.com/file/ogosn8k3kb8vie8/LHID.VLX/file
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét