Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

DWG to XLS Export from AutoCAD to Excel | Xuất bản vẽ từ Cad sang Excel | AutoLISP Reviewer

 Xuất đối tượng


Link tải bản 30 ngày:

 https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=9139845501465965609&appLang=en&os=Win32_64


Cảm ơn bạn đã theo dõi!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản vẽ DWG Phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ quy hoạch - Thông tư 04/2022/TT-BXD | AutoLISP Reviewer

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. https://moc.gov.vn/pl/Pages/...