Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

DWG to XLS Export from AutoCAD to Excel | Xuất bản vẽ từ Cad sang Excel | AutoLISP Reviewer

 Xuất đối tượng

Link tải bản 30 ngày:


Chuyển bảng từ Excel sang AutoCAD (Lệnh 2ACAD):

Hỗ trợ đầy đủ các tính năng: Font chữ, Nét kẻ bảng, Merge Cell (ô gộp), Kích thước bảng...

Download từ Chợ ứng dụng AutoDesk Store: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=9139845501465965609&appLang=en&os=Win32_64Hướng dẫn tải ứng dụng từ AutoDesk Store


Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉