Privacy Policy

Dear value Customer,

Customer informations is provided to help AutoLISP Just Simple (Vietnamese: AutoLISP Thật là đơn giản) support sales, improve customer experience.


AutoLISP Just Simple is committed to:
  • Do not collect or store customer information for other purposes.
  • Do not provide customer informations to 3rd parties in any way.
  • When there is a request to delete information from the customer, AutoLISP Just Simple commits to comply with the requirements and aspirations of the customer.

For more information, please contact the AutoLISP development team: admin@lisp.vn
Vietnamese:

Quý khách thân mến,

Thông tin khách hàng được cung cấp nhằm giúp AutoLISP thật là đơn giản (Tiếng Anh: AutoLISP Just Simple) hỗ trợ bán hàng, nâng cao trải nghiệm.

AutoLISP Just Simple cam kết:

  • Không thu thập, lưu trữ thông tin khách hàng nhằm mục đích khác.
  • Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 dưới bất cứ hình thức nào.
  • Khi có yêu cầu xóa thông tin từ phía khách hàng, AutoLISP Just Simple cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đội ngũ phát triển AutoLISP thật là đơn giản:  admin@lisp.vn


Thank you - Trân trọng cảm ơn!

Regards,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉