Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Hỗ trợ Chuyển đổii bảng thống kê thép sang Excel | Convert table from AutoCAD to Excel | AutoLISP that la don gian

Chuyển BẢNG THỐNG KÊ THÉP TỪ AUTOCAD SANG EXCEL

Ứng dụng thương mại - Phát triển bởi AutoLISP thật là đơn giản

Chỉ chạy trên cad 2016 trở lên

Liên hệ: Zalo/SĐT: 0382.77.44.57

Ứng dụng này hỗ trợ nhận diện 6 loại bảng thép thông dụng được sử dụng tại Việt Nam hiện nay.Bản vẽ DWG Phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ quy hoạch - Thông tư 04/2022/TT-BXD | AutoLISP Reviewer

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. https://moc.gov.vn/pl/Pages/...