Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Hỗ trợ Chuyển đổii bảng thống kê thép sang Excel | Convert table from AutoCAD to Excel | AutoLISP that la don gian

Chuyển BẢNG THỐNG KÊ THÉP TỪ AUTOCAD SANG EXCEL

Ứng dụng thương mại - Phát triển bởi AutoLISP thật là đơn giản

Liên hệ: Zalo/SĐT: 0382.77.44.57

Ứng dụng này hỗ trợ nhận diện 6 loại bảng thép thông dụng được sử dụng tại Việt Nam hiện nay.Copy và Align trong AutoCAD | Free lisp Copy then Align in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

 Lệnh Copy và Align trong cùng một lệnh CA Tải đoạn Lisp sau đây: