Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Lisp in nhanh trên Model và Layout | Quick plotting in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng in nhanh trên cả Model và Layout: Chạy trên nền AutoCAD 2018 trở lên và Windows 10 trở lên.

Link tải: QuickPlotting

Download QuickPlotting từ AutoDesk App Store

Thông tin số trang trước khi in

Kết quả xuất file PDF

Hướng dẫn tải ứng dụng từ AutoDesk Store: 


Chi tiết đầy đủ về ứng dụng Quick Plotting:

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP thật là đơn giản!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời khuyên nhập môn | Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet | Học c# cho autocad từ đâu | AutoLisp Reviewer

Sử dụng ngôn ngữ gì? Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet như thế nào?     Thông tin thêm: 👉👉👉