Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Tính nhanh khối lượng trắc ngang | Tổng hợp trắc ngang | Tính diện tích trắc ngang | AutoLISP Reviewer

Giới thiệu Chương trình tổng hợp diện tích trắc ngang đơn giản

Chi tiết hướng dẫn:

Bước 1: Chọn và định nghĩa các loại layer line hót sụt và line hoàn thiệnBước 2: Điền bảng biểu gồm điền cao độ và khoảng cách lẻ.

Trước hết, ta cần phải định nghĩa layer bảng biểu, bằng cách click nút 3 chấm và chọn nét bảng trong bản vẽ

Sau đó chọn điền cao độ, khoảng cách lẻBước 3: Tổng hợp diện tích gồm hai chức năng

Thứ nhất là Điền diện tích

Thứ hai là Tổng hợp khối lượng

Dữ liệu thống kê được có thể vẽ thành bảng trong AutoCAD hoặc xuất ra tệp tin excel


Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP thật là đơn giản

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉