Chuyển AutoCAD sang Excel

DWG to XLS [D2X] là chương trình chuyển đổi đối tượng từ AutoCAD sang Excel nói riêng và các phần mềm thuộc bộ Microsoft Office nói chung.

 Chức năng
        ➕ 2OFFICE: Chuyển hình ảnh nét vẽ từ AutoCAD sang Excel

        ➕ 2TABLE: Chuyển bảng đơn giản từ AutoCAD sang Excel

        ➕ 2ACAD: Chuyển bảng từ Excel sang AutoCAD📑                                                        


✍ Nhóm Zalo hỗ trợ: http://b2ez.lisp.vn


Video hướng dẫn: 

Giới thiệu chung

    

2OFFICE - Chuyển bản vẽ AutoCAD sang Excel

2ACAD - Chuyển bảng từ Excel sang AutoCAD


✍ Nhóm Zalo hỗ trợ: http://b2ez.lisp.vn

Hoặc Zalo/SĐT: 0382.77.44.57  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉