Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Nhập bản vẽ DXF DWG CNC | Sắp xếp tấm CNC AutoNest | Import dxf dwg drawing | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Kiểm tra giao cắt tấm CNC | Kiểm tra vệt trong Sắp xếp tấm CNC AutoNest | AutoNest in AutoCAD

Ứng dụng Sắp xếp tấm CNC được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Hướng dẫn lisp in nhanh D2P cho người mới | How to use AutoLISP quick plot D2P | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng in hỗ trợ in PDF nối file:
➕ Hỗ trợ in nối file PDF
➕ Hỗ trợ in nhiều Block/Polyline
➕ Hỗ trợ in nhiều Layout
➕ Hỗ trợ in nhiều file dwg
➕ Hỗ trợ ghép file PDF
và nhiều tính năng vượt trội cùng tốc độ in Max speed

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

   

Thông tin thêm: 👉👉👉

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

Lisp in nhiều file dwg | Plotting multiple dwg file at once | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Ứng dụng có khả năng in nhiều layout và bản vẽ theo tên block đã chọn trước!
Thông tin thêm: 👉👉👉

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

Ứng dụng Sắp xếp tấm cắt cnc tối ưu | AutoNest arrange cnc pieces in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

Chương trình sắp xếp tự động các tấm đa giác vào một hình khuôn cho trước...

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

Link tải các ứng dụng lisp miễn phí | Download popular app from AutoDesk Store | AutoLISP Reviewer

Các ứng dụng có sẵn bản miễn phí trên AutoDesk Store (https://apps.autodesk.com/)


1. DWG to PDF pro (In nhanh)

Chức năng:In nhanh bản vẽ trên Model và Layout
Chi tiết:
Bản quyền:Dùng thử 30 ngày
Download:

Video:


Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Lisp copy bảng từ Excel sang Cad | Copy Table From Excel to AutoCAD | AutoLISP

Hỗ trợ đầy đủ các tính năng: Font chữ, Nét kẻ bảng, Merge Cell (ô gộp), Kích thước bảng...

Thông tin chi tiết và Download: 

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉