Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Lisp in nối file pdf | Nối nhiều tệp tin pdf | Appending pdf file publish in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Phiên bản D2P ngày 20231222 mới sẽ hỗ trợ:

                    👉 Sắp xếp layout
👉 Xem trước Số lượng trang in
👉 In nối vào tệp tin PDF đã có
👉 Chọn nhiều khung in mẫu
👉 Sắp xếp khi chọn thủ công
👉 Giao diện thông báo mới Tham gia nhóm hỗ trợ Zalo DWG to PDF pro: https://zalo.me/g/ktxydv067

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉