Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

How to fix no function definition VLAX-ENAME-VLA-OBJECT | Cách sửa lỗi | AutoLISP Reviewer

When attempting to run a LISP function in AutoCAD, an error message is displayed:

 Error: no function definition: VLAX-ENAME- VLA-OBJECT.

 

The routine has run previously without error, or runs okay on another computer.

Create .reg file (Tạo tệp tin Reg)

For other AutoCAD version, please edit the *.reg file, replace the 20xx to your AutoCAD number.

Với các phiên bản AutoCAD khác, hãy thay thế 20xx thành phiên bản AutoCAD của bạn như 2021 2022...


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0]
@="Visual Lisp ActiveX module"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win32]
@="vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win64]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\FLAGS]
@="2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\HELPDIR]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013"


@autolispjustsimple Copy và Link dữ liệu từ Excel sang AutoCad #e2a #ajs #exceldatalink ♬ Future - Official Sound Studio


1 Tạo tệp tin Reg có nội dung sau:

(Copy nội dung sau)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0]
@="Visual Lisp ActiveX module"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win32]
@="vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win64]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\FLAGS]
@="2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\HELPDIR]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013"

Run the .reg file (Chạy tệp tin)


Download

Link download: http://www.mediafire.com/file/ub4b63gc11xqy2v/no_function.rar/file

Source: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-no-function-definition-VLAX-ENAME-VLA-OBJECT-when-running-LISP-base-function-in-AutoCAD.html

Thanks for watching!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉