Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Convert Line and Text table to Real AutoCAD Table | Chuyển line và text thành Bảng trong AutoCAD | AutoLISP Reviewer

How to use:

Download link: 

Mediafire: https://www.mediafire.com/file/22hsf12vsd603ae/COT_Convert_Old_TableV1.4.zip/file

Comercial version: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=4761456461459704560&appLang=en&os=Win32_64


How to convert Lines and Text to AutoCAD Table


If you get an error, see the fix in this video


https://youtu.be/N--R328AMI0Source: https://cadtips.cadalyst.com/tables/convert-plain-geometry-tables

Thanks for watching!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉