Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector. 

 

Hiện có rất nhiều app hỗ trợ chuyển đổi bản vẽ Scan thành bản vẽ AutoCAD. 

Điển hình là ứng dụng Aide PDF to DXF Converter 
 


Tuy nhiên kết quả phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng Scan.


Bản vẽ được chuyển đổi sẽ gặp một số tình trạng sau:
- Thừa nét (Nét rác)
- Không chuyển đổi được Text

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Fanpage AutoLISP thật là đơn giản!


Ứng dụng chuyển đổi từ bản vẽ DWG sang Excel/Word

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉