Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Liệt kê tọa độ góc ranh VN2000 | Tọa độ thửa đất | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Liệt kê tọa độ góc ranh VN2000

Chi tiết:

Hộp thoại chính của chương trình (Lệnh GRA)
Hộp thoại


Điền tọa độ + Chèn đường kích thước dimension

Chi tiết bảng tọa độ theo VN2000


Ứng dụng nằm trong bộ phần mềm Quy hoạch LDT của AutoLISP thật là đơn giản.

Thông tin chi tiết xin liên hệ fanpage AutoLISP thật là đơn giản.

Cảm ơn các bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời khuyên nhập môn | Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet | Học c# cho autocad từ đâu | AutoLisp Reviewer

Sử dụng ngôn ngữ gì? Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet như thế nào?     Thông tin thêm: 👉👉👉