Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Chia thửa đất siêu nhanh trong Quy hoạch | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

 Chỉ với vài click chuột, bạn có thể chia toàn bộ ô đất thành các thửa đất theo các điều kiện cho trước:


Hướng dẫn chi tiết:

Nguồn: AutoLISP thật là đơn giản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉