Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Chia thửa đất siêu nhanh trong Quy hoạch | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

 Chỉ với vài click chuột, bạn có thể chia toàn bộ ô đất thành các thửa đất theo các điều kiện cho trước:


Hướng dẫn chi tiết:

Nguồn: AutoLISP thật là đơn giản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...