Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Lỗi build Project khi chuyển sang Google Drive | Error C1083 Cannot open compiler intermediate file

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

 
Thông tin thêm: 👉👉👉

Nguyên văn dòng lỗi

Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error C1083 Cannot open compiler intermediate file: 'x64\Release\lhCore.D2P.ipdb': Permission denied lhCore x:\shared drives\00.hung\01.visual studio 2019\03.autodesk store\21.dwg to pdf\lhcore\strs.cpp 1

Hoàn cảnh mắc phải

Do mình mới chuyển toàn bộ dữ liệu lên Google Drive

Cách khắc phục

Xóa tệp tin có đuôi .suo (trong thư mục .vs/SolutionName/vXX/)Khởi động lại Visual Studio nếu đang mở.

Build lại Project.


Lời kết

Lỗi C1083 trông nguy hiểm và giải pháp cực "củ chuối"!


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉