Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

Sự kiện trong AutoCad | Event handler in AutoCad | AutoCad dotNet

Lưu ý, thuật ngữ và ngôn ngữ trong video không phải của người học lập trình chuyên nghiệp. Bạn nên cân nhắc trước khi xem.

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Một buổi chém gió về các sự kiện (Event) cơ bản trong AutoCAD:
 • Đối tượng gây ra Sự kiện là gì
 • Sự kiện gì
 • Hàm xử lý sự kiện
 • Cách bố trí sự kiện trong AutoCAD

Một số đoạn mã được sử dụng trong Video:
    public partial class MyCommands
  {
    [CommandMethod("Event", CommandFlags.Modal | CommandFlags.UsePickSet | CommandFlags.Redraw)]
    public void Event() // This method can have any name
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;

      Editor ed = doc.Editor;
      Database db = doc.Database;

      var docs = Application.DocumentManager;

      docs.DocumentActivated += Docs_DocumentActivated;
    }

    private void Docs_DocumentActivated(object sender, DocumentCollectionEventArgs e)
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;

      doc.ImpliedSelectionChanged -= Doc_ImpliedSelectionChanged;
      doc.ImpliedSelectionChanged += Doc_ImpliedSelectionChanged;
    }

    private void Doc_ImpliedSelectionChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("AutoCad dotNet");
    }
  }

Sau bài chia sẻ này, rất hy vọng các bạn hiểu được các vấn đề cơ bản trong việc quản lý các Sự kiện.

---------------------------------------------------------------------------


Link tham gia nhóm Facebook AutoCAD dotNethttp://dn.lisp.vn

----------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉