Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

Lọc đối tượng nâng cao SS, SSA trong AutoCAD | Advanced Filter in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng AutoLisp SS, SSA.vlx được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
   
 
Link tải miễn phí: 👉👉👉

Để lọc đối tượng (Hay lựa chọn đối tượng theo điều kiện) có thể sử dụng 1 trong 4 cách

Lệnh FilterLệnh QSelectSelect Similiar (Menu chuột phải)Sử dụng lisp SS, SSA

Với SS SSA, bạn chỉ cần tìm 1, 2 hay nhiều đối tượng mẫu:
  • Nếu chọn 1 đối tượng mẫu: Chương trình sẽ tìm các đối tượng có cùng loại với đối tượng mẫu (Line, Text,...)
  • Nếu chọn 2 hay nhiều đối tượng mẫu: chương trình sẽ tự động so sánh và tìm thuộc tính chung của đối tượng mẫu. Kết quả tạo ra bộ lọc gồm các thuộc tính chung.
  • Bạn không cần quan sát và loại bỏ các thuộc tính riêng (như khi dùng lệnh FILTER).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được In nhiều tệp tin D2P phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    
Ứng dụng được In nhiều tệp tin D2P phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉