Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

Cách nối Line rời thành Polyline trong AutoCAD | Join unconnect line to Polyline | AutoLISP Reviewer

Đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Hướng dẫn

  • Sử dụng lệnh Fillet
  • Nhập Radius = 0
  • Chọn chế độ Multiple

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng In nhiều bản vẽ D2P được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉