Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

Cách nối Line rời thành Polyline trong AutoCAD | Join unconnect line to Polyline | AutoLISP Reviewer

Đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Hướng dẫn

  • Sử dụng lệnh Fillet
  • Nhập Radius = 0
  • Chọn chế độ Multiple

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng In nhiều bản vẽ D2P được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉