Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

AJS publisher Xuất bản ứng dụng Bundle | Create publish bundle for AutoDesk Store

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉
Chào các bạn

Ngày hôm nay AJS xin chính thức giới thiệu 1 tool dành riêng cho các bạn lập trình (autolisp, dotnet) các ứng dụng tự động hóa dành cho AutoCAD

AJS publisher

Ứng dụng xuất bản tool do AJS phát triển

Ứng dụng có tác dụng tạo một bộ cài Bundle theo tiêu chuẩn một plug-in của Autodesk store

Cách thực hiện

Khởi chạy ứng dụng AJS publisher chấm EXE nhé. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn thư mục publish
 • Bước 2: Điền tên ứng dụng
 • Bước 3: Điền số hiệu phiên bản 
 • Bước 4: Điền mô tả ứng dụng
 • Bước 5: Chọn các tệp tin hỗ trợ như .LSP .DLL .ARX .VLX vân vân
 • Bước 6: Điền các chi tiết khác như tác giả, đường dẫn, số điện thoại và email


Bạn có thể lưu lại thông tin cài đặt tương ứng với từng ứng dụng một. Ở đây mình sẽ lưu lại tệp tin có đuôi.AJSP .

Khi mọi việc đã xong xuôi, nhấn Publish để tạo bộ cài.


Triển khai ứng dụng Bundle

Khi đã có Bundle, bạn đã có thể xuất bản ứng dụng lên store, hoặc chuyển giao cho người sử dụng khác.

Để ứng dụng có thể chạy được, cần phải copy bộ Bundle vào một trong 2 thư mục được chỉ định.
 • Cho tất cả người dùng (All Users Profile folders)
  • Windows: %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\ApplicationPlugins
  • hoặc: %ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins (=> nên dùng)
  • hoặc: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins (=> nên dùng)
 • Cho người dùng (User Profile folders)
  • Windows: %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
  • Mac OS: ~/Library/Application Support/Autodesk/ApplicationAddins

Khởi động lại Auto két và chạy thử các tính năng thôi!

Xem thêm---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉