Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

Cắt nét vẽ thép trong bản vẽ Shopdrawing | Steel trim by boundary and Hole in AutoCAD | AutoLisp Reviewer

 

Ứng dụng thương mại của AutoLISP thật là đơn giản!

 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lisp xác định tâm đường bao kín trong AutoCAD | Free lisp get centroid of closed polyline | AutoLISP reviewer

Ứng dụng được sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản     Thông tin thêm: 👉👉👉