Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

Cắt nét vẽ thép trong bản vẽ Shopdrawing | Steel trim by boundary and Hole in AutoCAD | AutoLisp Reviewer

 

Ứng dụng thương mại của AutoLISP thật là đơn giản!

 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...