Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Text bị lệch khi xuất file hoặc jig | Wrong location of text from exporting | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản


Thông tin thêm: 👉👉👉

Vấn đề gặp phải

Khi xuất sang tệp tin mới hoặc sử dụng Jig, Text có thể sẽ bị lệch như hình ảnh:

Text (attribute) bị lệch dù đã set đúng mọi thông số, căn lề.

Nguyên nhân

Thông thường, khi một thực thể Text (DBText, Attribute) bị đóng (Closed), vị trí và các điểm căn chỉnh của văn bản sẽ được điều chỉnh theo cài đặt căn lề của văn bản và kiểu văn bản. Tuy nhiên, nếu thực thể văn bản được nhúng vào một thực thể khác (hiển thị trong jig, xuất ra database khác), nó sẽ không bao giờ bị đóng. Trong trường hợp đó nó sẽ không được điều chỉnh tự động.

 

Hoặc, nếu văn bản được thêm vào giao dịch trước lần đóng() đầu tiên và đồ họa được hiển thị trên màn hình trước khi giao dịch ngoài cùng kết thúc, văn bản sẽ được hiển thị trước khi điều chỉnh tự động diễn ra.

 

Cách khắc phục


(Copy nội dung sau)
Code:
dbtext.AdjustAlignment(HostApplicationServices.WorkingDatabase);Phương pháp này cho phép điều chỉnh văn bản trên các thực thể văn bản thường trú không có cơ sở dữ liệu hoặc các thực thể văn bản trong các giao dịch.

Khi phương thức này được gọi, cơ sở dữ liệu được sử dụng cũng phải là cơ sở dữ liệu đang hoạt động hiện tại (được trả về bởi HostApplicationServices()->workingDatabase()), thực thể văn bản phải có dữ liệu chuỗi văn bản không NULL và một objectId kiểu văn bản hợp lệ nằm trong cơ sở dữ liệu đang được sử dụng.

Áp dụng cho việc xuất tệp tin và sử dụng Jig hoặc tính toán chính xác vị trí tọa độ của Text/Attribute---------------------------------------------------------------------------------------------


Link tham gia nhóm Facebookhttp://dn.lisp.vn hoặc Zalo: http://dnz/lisp.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉