Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

Viết lisp theo yêu cầu | AutoLisp Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Nhận viết Ứng dụng cho AutoCad theo yêu cầu
Nguyên tắc tính giá
👇👇👇

Tất cả các Ứng dụng (app) đều được định giá theo giá cơ sở.

1. Giá cơ sở là gì?
- Giá cơ sở GCS là giá bản quyền cố định theo máy khi Ứng dụng được thương mại hoá và phổ biến.
- GCS được người viết xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế. 

2. Nguyên tắc tính giá?
Ứng dụng được chia làm 2 loại: Phổ thông và đặc thù
Ứng dụng phổ thông, có thể phổ biến cao
- Giá viết Ứng dụng = 5xGCS
- Người yêu cầu dc nhận 2 bản quyền

Ứng dụng đặc thù, khó phổ biến
- Giá viết Ứng dụng = 10xGCS
- Người yêu cầu dc nhận 2 bản quyền

3. Các gói bổ sung
- Bản quyền bổ sung: Ngoài 02 bản quyền có sẵn, người dùng sẽ được quyền mua số lượng không giới hạn, giá trị tương đương GCS (không đổi) trong vòng 5 năm từ ngày hoàn thiện ứng dụng. 

- Full code: Các ứng dụng do AutoLisp thật là đơn giản cung cấp đều được viết dựa trên ngôn ngữ C#. Có bổ sung ngôn ngữ khác nếu cần. Khách hàng khi nhận full code sẽ cần thanh toán thêm:
+ Cộng thêm 60xGCS nếu phổ thông
+ Cộng thêm 30xGCS nếu đặc thù

- Độc quyền: Giá độc quyền sẽ được thanh toán hàng năm
+ Cộng thêm 20xGCS mỗi năm nếu phổ thông
+ Cộng thêm 10xGCS mỗi năm nếu đặc thù

Zalo tiếp nhận yêu cầu: 0382774457
Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉