Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

Tạo hồ sơ thửa đất địa chính | HSKT thửa đất theo thông tư 25

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Hướng dẫn tạo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất bằng ứng dụng Ghép khung của Autolisp thật là đơn giản

Để tạo một hồ sơ kỹ thuật cơ bản cần các yếu tố sau:

Thứ nhất là thông tin thửa đất: Bao gồm số thửa, vị trí tâm thửa, đường bao thửa
Thứ hai là mẫu Hồ sơ kỹ thuật: Mẫu được lưu thành một tệp tin DWG để tiện cho việc chỉnh sửa
Trong mẫu sẽ có một số thông tin được tạo sẵn bằng text, có các mã hiệu để chương trình nhận diện và điền thông tin.Cách thực hiện như sau:

Trường hợp một: Pick trực tiếp trong bản vẽ
Sử dụng khi không cần tạo tệp tin và thông tin thửa đất chưa đầy đủ.


Trường hợp hai: Pick và xuất thành tệp tin
Áp dụng khi cần xuất file hồ sơ kỹ thuật


Trường hợp ba: Chọn nhiều text tên thửa và xuất thành tệp tin
Sử dụng khi có nhiều thửa đất.

Một lưu ý: Các text số thửa cần phải đặt chính giữa tâm thửa đất để xác định tâm thửa được chính xác.
Trong phạm vi thửa đất không được có các đường nét thừa.

Sau khi xuất các thửa đất, ta có thể kiểm tra lại và chỉnh sửa các thông tin nếu cần thiết.

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉