Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Export Beams and Columns from AutoCAD to Revit Automatically | Xuất bản vẽ từ AutoCAD sang Revit | AutoLISP Reviewer

 Giới thiệu ứng dụng: 

Xem thêm tại: Ứng dụng thương mại được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP thật là đơn giản!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...