Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

DWG to PDF pro Quick plotting in AutoCAD | In nhanh trong AutoCAD | AutoLISP thật là đơn giản

 Ứng dụng thương mại được phát triển bởi AutoLISP thật là đơn giản!

Link tải bản dùng thử:
Hộp thoại chính với giao diện hiện đại (Palette)

Pagesetup palette

Hỗ trợ PreviewKết quả khi xuất ra PDFLink đang được cập nhật.

Trong thời gian này, bạn có thể tải version cũ là Quick Plotting: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=4515867716062853860&appLang=en&os=Win32_64

Logo chương trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét