Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

DWG to PDF pro Quick plotting in AutoCAD | In nhanh trong AutoCAD | AutoLISP thật là đơn giản

 Ứng dụng thương mại được phát triển bởi AutoLISP thật là đơn giản!

Link tải bản dùng thử: https://apps.autodesk.com/ACAD_E/en/Detail/Index?id=4688092142369552289&appLang=en&os=Win32_64
Hộp thoại chính với giao diện hiện đại (Palette)

Pagesetup palette

Hỗ trợ PreviewKết quả khi xuất ra PDFLink tải bản dùng thử: https://apps.autodesk.com/ACAD_E/en/Detail/Index?id=4688092142369552289&appLang=en&os=Win32_64

Trong thời gian này, bạn có thể tải version cũ là Quick Plotting: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=4515867716062853860&appLang=en&os=Win32_64

Logo chương trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản vẽ DWG Phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ quy hoạch - Thông tư 04/2022/TT-BXD | AutoLISP Reviewer

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. https://moc.gov.vn/pl/Pages/...