Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Thống kê thửa đất GPMB | Tính toán giải phóng mặt bằng | Tổng hợp địa chính | AutoLISP ReviewerỨng dụng Thống kê thửa đất được phát triển thương mại!
Chi tiết xin liên hệ 0382.77.44.57
Nguồn www.lisp.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản vẽ DWG Phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ quy hoạch - Thông tư 04/2022/TT-BXD | AutoLISP Reviewer

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. https://moc.gov.vn/pl/Pages/...