Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Tạo nét Linetype mới trong CAD | How to make new custome linetype in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Việc tạo Linetype mới trở nên dễ dàng hơn với công cụ MakeLT (Nguồn: cuối bài viết) 

 

Link tải miễn phí dưới bài viết: 


Hộp thoại chính

Nguồn: Create Custom Linetype | CAD Tips (cadalyst.com)

Link tải: https://www.mediafire.com/file/gt6s92ih3jruxce/MakeLT4.zip/file

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét