Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Tạo nét Linetype mới trong CAD | How to make new custome linetype in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Việc tạo Linetype mới trở nên dễ dàng hơn với công cụ MakeLT (Nguồn: cuối bài viết) 

 

Link tải miễn phí dưới bài viết: 


Hộp thoại chính

Nguồn: Create Custom Linetype | CAD Tips (cadalyst.com)

Link tải: https://www.mediafire.com/file/gt6s92ih3jruxce/MakeLT4.zip/file

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...