Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024

Không tìm thấy Id Menu Extension | Visual studio not found Menu Extension ID Error | VSIX not found IDM_VS_MENU_EXTENSIONS

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
   

Thông tin thêm: 👉👉👉

Vấn đề gặp phải

Khi bắt đầu làm việc với VSIX (Visual Studio Extensions) - Phiên bản Visual Studio 2019


Khi muốn thêm 1 submenu vào Menu Extension - Id=IDM_VS_MENU_EXTENSIONS1 Khai báo sử dụng trong Groups

(Copy nội dung sau)
Code:
    <Groups>
			<Group guid="guidCommonPackageCmdSet" id="MyMenuGroup" priority="1">
				<Parent guid="guidSHLMainMenu" id="IDM_VS_MENU_EXTENSIONS" />
			</Group>
			<!--www.lisp.vn-->
	</Groups>

Người dùng sẽ gặp thông báo lỗiMặc dù ID này đã được công bố đầy đủ và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu chính thức:


Lỗi này đã được bộ phận phát triển Ghi nhận, nhưng chưa được cập nhật fix lỗi trong các bản Update.


Cách khắc phục

Khai báo thủ công cho Id=IDM_VS_MENU_EXTENSIONS


2 Khai báo trong phần Symbols

(Copy nội dung sau)
Code:
    <Symbols>
		<GuidSymbol name="guidSHLMainMenu" value="{d309f791-903f-11d0-9efc-00a0c911004f}">
			<IDSymbol name="IDM_VS_MENU_EXTENSIONS" value="0x0091" />
		</GuidSymbol>
    </Symbols>


Sau khi đã khai báo, ta có thể sử dụng và Build Project mà không gặp lỗi nữa.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉