Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

Tạo danh sách bản vẽ từng bước | Create Table of contents step by step in AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

 Zoom chi tiết bảng thông số 


 Bạn có thể làm những gì trên bảng Palette
 
 Trước hết, là tạo mới danh sách mục lục bằng cách chọn block. Sau đó nhấn nút New để khởi tạo một danh sách mới

 
 Từ đây, ta có thể thực hiện các thao tác sau:


  1. Xóa đi các thành phần không cần thiết
  2. Điều chỉnh cách thức lấy dữ liệu: Có thể lấy theo khu vực, hoặc lấy theo tag attribute 
  3. Điều chỉnh tên mục lục
  4. Điều chỉnh căn lề mục lục: Có L bằng căn trái, R bằng căn phải, và A bằng Auto, C bằng căn giữa, 
  5. Điều chỉnh thứ tự mục lục bằng nút mũi tên lên và xuống
  6. Điều chỉnh cột sắp xếp bằng cách chọn menu
 

 
***Mọi thay đổi đều được cập nhật và Trình chiếu trên mành hình nhờ tính năng Cinemode
 

Hoàn thành

Chốt lại bằng cách vẽ bảng, đặt vào vị trí mong muốn!


---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉