Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

Thay thế block theo quy tắc riêng | Nhận diện và xuất bản vẽ DXF | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Phần thứ nhất: Thay thế block

Block thay thế sẽ là ACD.D, chịu quy tắc thay đổi size là cộng 2 và 1 quy tắc thay thế riêng

Nếu không cần quy tắc riêng này, bạn để trống nhé!

Chọn chức năng thay thế block, chọn toàn bộ block cần thay thế.

Công việc được thực hiện hoàn toàn tự động.

Sau khi thay thế xong, đường kính thay thế và được thể hiện ngay tại vị trí block.

Để xóa thông tin đường kính, bạn chỉ cần chọn nút Regen bản vẽ

Để hiện lại, chọn chức năng Kiểm tra đường kính.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển theo yêu cầu của Công ty. 
Để Yêu cầu viết lisp, xin vui lòng liên hệ Zalo 0382774457

Thông tin về Yêu cầu viết lisp: http://yeucau.lisp.vn/
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần hai: Kiểm tra tên trùng lặp của cấu kiện:

Để kiểm tra trùng lặp, ta cần xác định đối tượng mẫu Text dùng để ghi thông tin tên cấu kiện.
Do đó, các text này nên nằm trong một Layer riêng, kiểu text riêng và chiều cao text riêng. Việc này sẽ giúp cho việc lọc và tìm kiếm đối tượng thêm hiệu quả.


Chọn chức năng kiểm tra tên và chọn toàn bộ text. Do đã lọc bằng mẫu text, do đó, chúng ta sẽ chỉ chọn được các text thỏa mãn các điều kiện trên.

App sẽ tìm kiếm và đánh dấu các text có nội dung giống nhau. Từ đó, ta sẽ tiến hành thay thế cho phù hợp.Phần ba: Xuất bản vẽ DXF


Chọn chức năng Xuất bản vẽ DXF, chọn toàn bộ đối tượng cần xuất thông tin. Enter để kết thúc lệnh.


Lưu ý, để tìm được tên cấu kiện, chương trình sẽ lọc qua các điều kiện đối với text mẫu ở phần Kiểm tra cấu kiện.
Do đó, nếu App không tìm được tên phù hợp với cấu kiện, xin vui lòng chọn lại Mẫu text cho phù hợp.


Như bạn thấy ở đây, do tên cấu kiện ở dạng dim nên mình sẽ cần phải phá dim trước khi xuất.
Ngoài ra, cũng cần phải chọn lại mẫu text để app nhận diện được tên phù hợp.

Bạn có thể thấy, app đã chọn đúng tên cấu kiện.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển theo yêu cầu của Công ty. 
Để Yêu cầu viết lisp, xin vui lòng liên hệ Zalo 0382774457

Thông tin về Yêu cầu viết lisp: http://yeucau.lisp.vn/
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉