Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

Tắt đường bao comment bao khi in PDF PDFSHX | AutoLisp Reviewer

PDFSHX (Biến hệ thống)Điều khiển các Text sử dụng font SHX được lưu trữ trong tệp tin PDF dưới dạng comment hoặc text ẩn khi xuất file PDF

Controls whether text objects using SHX fonts are stored in PDF files as comments or hidden text when you export a drawing as a PDF file.

Type/Kiểu dữ liệu:Integer/Số nguyên
Saved in/Lưu trữ:Registry
Initial value/Mặc định:1

Do PDF không hỗ trợ font chữ SHX, nên AutoCad hỗ trợ chức năng lưu trữ lại nội dung Text dưới dạng Text ẩn hoặc comment có nhãn "AutoCad SHX text". 

Tuy nhiên, một số chương trình đọc PDF cũ hiển thị các comment này dưới dạng không mong muốn, như có viền bao quanh. 

Because text that uses SHX fonts is not supported in PDF, drawings that are exported as PDF files can store this text as hidden text or comments labeled "AutoCAD SHX Text." However, some older PDF viewers display these comments in the drawing along with any other comments, which is usually not desirable.

Value
/Giá trị
Description/Mô tả
0Không thêm comment khi xuất file PDF. Các text sử dụng SHX sẽ được convert thành các yếu tố hình học đơn thuần. 
No additional comments are created when exporting a PDF file. Text that uses SHX fonts is preserved visually as geometric objects.
1Tạo comment từ các text sử dụng font SHX
Creates comments from text objects that use SHX fonts.
2Tạo các text ẩn bên cạnh text SHX
Creates hidden text from text objects that use SHX fonts.
Chọn PDFSHX = 0 để tắt tính năng này nhé!


--------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉