Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024

Dùng AI viết đoạn lisp đơn giản | Lisp tính tổng chiều dài Polyline | AutoLISP Reviewer


Thông tin thêm: 👉👉👉

Sử dụng AI

Viết đoạn autolisp tính tổng chiều dài các polyline được chọnDưới đây là một đoạn mã AutoLISP để tính tổng chiều dài của các đối tượng polyline được chọn trong AutoCAD

Để sử dụng mã này, bạn có thể sao chép vào Editor Lisp trong AutoCAD và sau đó chạy lệnh SumPoly1ineLength. Mã sẽ tính tổng chiều dài của tất cả các đối tượng polyline được chọn trong bản vẽ.

Hoàn thiện TLEN

Tuy nhiên, bạn cần trải qua một số bước debug và chỉnh sửa để hoàn thiện lisp. Dưới đây là đoạn lisp đã hoàn chỉnh từ trang của https://www.lee-mac.com/totallengthandarea.html:

(hoặc copy nội dung sau)
Code:
;-------------------------------------------Tinh tong chieu dai TLEN-----------------------------------
(defun c:tlen ( / e i l s )
  (if (setq s
      (ssget
        '(  (0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE")
          (-4 . "<NOT")
            (-4 . "<AND")
              (0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 80)
            (-4 . "AND>")
          (-4 . "NOT>")
        )
      )
    )
    (progn
      (setq l 0.0)
      (repeat (setq i (sslength s))
        (setq e (ssname s (setq i (1- i)))
           l (+ l (vlax-curve-getdistatparam e (vlax-curve-getendparam e)))
        )
      )
      (princ "\nTotal Length: ")
      (princ (rtos l))
    )
  )
  (princ)
)
(vl-load-com) (princ)

Source: https://www.lee-mac.com/totallengthandarea.html


Hãy subscribe kênh Autolisp Reviewer để biết thêm nhiều video bổ ích!


Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉