Thứ Hai, 22 tháng 4, 2024

Excel data link Quickly export table and Link from Excel to Drawing in AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Quickly export table and Link from Excel to Drawing in AutoCAD
Excel data link provide 2-ways updating from Excel to AutoCAD and vice versa.


Run the E2A command: To show main Palette (Interface). E2A has 4 functions:

1. Run the E2AP command: To show paste as Table from Clipboard into drawing (Or using function Paste from Clipboard - on the main palette)

2. Run the U2E command: To update the data to Excel file  (Or using function Update Excel - on the main palette)

- Select all text/mtext in the table.

- Enter to finish command.

3. Run the U2A command: To update the data from Excel file into the drawing (Or using function Update Acad - on the main palette)

- Select all text/mtext in the table. 

- Enter to finish command.

4. Run the A2E command: To convert table from AutoCAD to Excel sheet (Or using function Table to Excel - on the main palette)

- Select all text/mtext in the table.  

- Enter to finish command.


Excel data link - Export and Link data table from Excel into AutoCAD drawing. 
Excel data link was developed by Autolisp just simple


Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉