Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

[GKBD] Ghép khung trên nhiều layout | Export multiple layout in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉


Trong video trước, ta đã tiến hành tối ưu ghép khung bản đồ

Hướng dẫn tối ưu:

Trong video này, chúng tôi hướng dẫn các bạn cách cài đặt để xuất bản ra nhiều Layout

Vào tab cài đặt, chọn Nhiều Layout = Yes


Chọn thêm chức năng vẽ sơ đồ ở phần bảng tổng hợp

Cài đặt để xuất ra nhiều LayoutTiến hành ghép khung bằng chức năng Chọn khung đã sắp xếp. Đây là các khung đã được tối ưu trong video trước.


Các khung sẽ được tạo thành các Layout mới. có bổ sung thêm riêng một Layout tổng hợp.


Hướng dẫn ghép khung bản vẽ Shopdrawing

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉