Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Rải Block và Text vào bản vẽ AutoCad từ danh sách tọa độ | Sơ họa mốc | AutoLISP thật là đơn giản

Xin chào các bạn

Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn lệnh SHI chèn block hoặc Text theo danh sách tọa độ vào bản vẽ AutoCad.

Lệnh SHI nằm trong chương trình sơ họa mốc SHM 2023

Các bước thực hiện vẽ sơ họa như sau: Từ dòng lệnh của AutoCad, gõ lệnh SHI

Bước 1: Mở danh sách tọa độ mốc.

Danh sách có thể là tệp tin TXT hoặc CSV

Thông tin tọa độ bao gồm cột số thứ tự, tên mốc, tọa độ x, tọa độ y, tọa độ Z nếu cóBước 2: Kiểm tra tọa độ X và Y đã đúng và tương ứng với bản vẽ hay chưa? Nếu chưa đúng, vui lòng sử dụng chức năng đảo X và Y

Dữ liệu trong danh sách có thể vẽ ra bảng trong bản vẽ bằng chức năng Vẽ bảng.


Thực hiện bước 3a để Rải block và 3b để rải Text nếu cần.

Bước 3a: Chọn thông tin Block để rải

Chọn tên block bằng cách sử dụng nút 3 chấm. 

Để điền các thông tin như Tên mốc, Cao độ mốc, ta cần phải xác định các attribute tương ứng.

Ví dụ với block DCC2 này, thì tên mốc sẽ được Ghi vào Attribute có tên DCC2 và Cao độ sẽ được ghi vào attribute ELEV

Có thể chọn các thông tin khác như Layer và tỉ lệ scale.

Sau khi chọn xong, sử dụng nút Rải block để tiến hành rải block vào bản vẽ.Bước 3b: Chọn thông tin để rải text:

Giá trị của text: Chọn một trong số các thông tin để ghi ra Text như: STT, Name, X, Y, Z hoặc Note

Chọn Layer và chiều cao của text.

Thực hiện Rải Text.


Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ chức năng Thư viện bản vẽ. Sử dụng thư viện để lưu lại các block.

Có các chức năng như Thư viện mặc định, Chọn thư viện và Mở thư viện.


Khi đã xác định được thư viện thì bạn có thể Lưu block vừa chọn vào thư viện bằng chức năng Lưu thư viện.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ fanpage AutoLisp thật là đơn giản.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉